۰۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۵

افتتاح مرکز اسناد و مطالعات تاریخی شهر کرمانشاه توسط دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه